Polecamy:Start » Lista szkoleń » Szkolenia HACCP


Temat szkolenia: Pełnomocnik ds. Systemu HACCP

Adresaci
:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu HACCP, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą prawa i kodeksu żywnościowego, wytycznych do Dobrych Praktyk GHP/GMP opracowywania dokumentacji systemowej oraz wdrażania, utrzymania i nadzorowania, a także zasad i metod oceny Systemu HACCP. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu HACCP.


Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń
• Nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji Systemu HACCP i GHP/GMP
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu HACCP
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu HACCP
Przygotowanie przyszłych Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji.


Plan szkolenia:

1. WPROWADZENIE.
a. Bezpieczeństwo żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. SYSTEM GHP/GMP:
a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk
b. Ogólne reguły (zasady higieny, GMP)
•    Higiena osobista
•    Mycie i dezynfekcja
•    Odzież ochronna
•    Wymogi zdrowotne
•    Szkolenia personelu
•    Budynki i otoczenie
•    Maszyny i urządzenia
•    Zaopatrzenie w wodę
•    Usuwanie odpadów
•    Ochrona przed szkodnikami
c. Wymagane instrukcje
d. Rodzaje formularzy (przykłady)

3. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP.
a. Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.
•    Zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz ich najczęstsze przyczyny
•    Główne choroby przenoszone drogą pokarmową
•    Nosicielstwo bakterii chorobotwórczych
•    Środki spożywcze najczęściej powodujące zatrucia pokarmowe
•    Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne oraz ich przyczyny
b. Definicja Systemu HACCP

4. METODYKA WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP:
a. 7 zasad wdrażania Systemu HACCP wg Codex Alimentarius
b. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrażania Systemu   
•    Sporządzenie listy wszystkich ewentualnych zagrożeń związanych z każdym etapem produkcji oraz listy wszelkich środków kontroli danego zagrożenia
•    Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
•    Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
•    Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
•    Ustalenie działań korygujących
•    Ustalenie procedury weryfikacji
•    Prowadzenie dokumentacji i zapisów

5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA I ZESPOŁU HACCP.

6. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW

7. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011:2018

a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

8. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

9. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA

a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych


10. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora

9. DYSKUSJA I ĆWICZENIA.

11. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU HACCP.


Czas trwania: 2 dni (16 godzin). Istnieje możliwość skrócenia czasu szkolenia do 1 dnia, na życzenie klienta (przy szkoleniu dedykowanym).

Cena:
1100/900 PLN/os.* zw. z VAT

*Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 900 PLN zw. z VAT

Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 900 PLN/os. zw. z VAT

Promocja dla Studentów studiów dziennych: 900 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Przy zgłoszeniu na szkolenie stacjonarne dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 1200 PLN (1. os.) / 1000 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.

Przy zgłoszeniu na szkolenie online (zdalne) dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 1000 PLN (1. os.)
Miejsce szkoleń:

Szkolenia otwarte: Wrocław (Wrocławski Park Technologiczny, Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)

Szkolenia zamknięte:
siedziba klienta (cały kraj),
online (zdalnie)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje


Zapewniamy:

Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Pełnomocnika ds. Systemu HACCP)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie
CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)


Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą**

**Istnieje możliwość wystawienia dodatkowego certyfikatu dla uczestników szkolenia


Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole