Polecamy:START » USŁUGI » ISO 14001


Definicja | Korzyści | Wdrożenie


 

Czym jest ISO 14001?

ISO 14001:2015 jest to norma regulujaca System Zarzadzania Środowiskiem w organizacjach. Ma ona na celu dostarczyć organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości.

Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne, w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

Ze względu na swoją budowę i wymagania umożliwia łatwą integrację z innymi normami serii ISO.


Najważniejsze normy z serii 14001 (aktualnie obowiązujące):

ISO 14001:2015 - określa wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych;

ISO 14004:2016 - zawiera informacje przydatne w procesie wdrażania systemu;


Główne rozdziały normy ISO 14001:2015:

0. Wprowadzenie

1. Zakres normy

2. Normy powołane

3. Terminy i definicje

4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo

6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Funkcjonowanie
9 Ocena funkcjonowania
10. Doskonalenie


Korzyści płynące z wdrożenia ISO 14001:

 • Redukcja kosztów energii, surowców, usuwania odpadów
 • Redukcja kosztów ponoszonych za zaistniałe sytuacja awaryjne
 • Łatwe wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości
 • Możliwość wprowadzania działań zapobiegawczych przed wystąpieniem szkodliwego wpływu na środowisko.
 • Polepszenie wizerunku firmy w oczach pracowników i klientów
 • Polepszenie stosunków z władzami lokalnymi
 • Ułatwienia w otrzymywaniu odpowiednich zezwoleń poprzez prezentację właściwego stosunku do ochrony środowiska

Jak działamy:


Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:

 • audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja aspektów środowiskowych)
 • raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy, wstępna lista dokumentacji SZŚ wymaganej w firmie)
 • harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:

 • dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy
 • dla Pełnomocników ds. SZŚ obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZŚ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):

 • Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz pomoc w ustaleniu kryteriów istotności. Wybór aspektów znaczących.
 • Stworzenie rejestrów wymagań prawnych i innych związanych z ochroną środowiska.
 • Ustalenie częstotliwości aktualizacji rejestru oraz odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Wypracowanie polityki w zakresie ochrony środowiska.
 • Ustalenie listy celów, zadań i programów zarządzania.
 • Określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych
 • Określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikająych
 • Wypracowanie zasad określania celów.
 • Sporządzanie dokumentów systemowych (sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na awarie, monitorowanie) oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez normę.

Etap 4
Wdrożenie Systemu:

 • wdrożenie opracowanej dokumentacji
 • konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
 • wprowadzenie niezbędnych poprawek

Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:

 • wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
 • szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów
 • sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 6
Audyt wewnętrzny:

 • opracowanie planu audytów wewnętrznych
 • przygotowanie i przeprowadzenie audytu
 • wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych


Etap 7

Przegląd zarządzania:

 • Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy

 • Ocena podjętych działań poaudytowych
 • Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu


Etap 8
Certyfikacja:

 • wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
 • przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
 • audyt certyfikujący
 • przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
 • wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
 • audyty nadzoru (1/rok)
 • audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje:

 • w ciągu 6 miesięcy od uzyskania certyfikatu, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie ISO 14001, prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole