Polecamy:START » USŁUGI » ISO 9001


Definicja | Korzyści | Wdrożenie

Czym jest ISO 9001?

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015
jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością. Norma ISO 9001 należy do rodziny norm ISO serii 9000, które są uznawane na świecie za standardy wyznaczające sposób działania przedsiębiorstw w obszarze zarządzania jakością.

Norma ta określa zasady kontroli nad pracami i czynnościami świadczonymi na rzecz klienta i jego wymagań w celu uzyskania pewności, co do ich jakości. Odnosi się ona do procesów decydujących o wytworzeniu produktów lub usług, jakie dostarczają swoim klientom przedsiębiorstwa. Jest narzędziem umożliwiającym każdej firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i usług poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

Najważniejsze normy z serii 9000 (aktualnie obowiązujące):

ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia

ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością - Wymagania
ISO 9004:2018 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu


Główne rozdziały normy ISO 9001:2015:

0. Wprowadzenie

1. Zakres normy

2. Normy powołane

3. Terminy i definicje

4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo

6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Funkcjonowanie
9 Ocena funkcjonowania
10. Doskonalenie

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 9001:

 • pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu

 • zwiększa szansę wygrania przetargów (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest warunkiem punktowanym)

 • ułatwia pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej

 • zwiększa konkurencyjność i wiarygodność na rynku

 • pozwala ocenić wymagania i oczekiwania klientów, dzięki czemu zwiększa ich zaufanie i zadowolenie
 • gwarantuje wysoki poziom usług i jakość oferowanych wyrobów
 • obniża koszty wytwarzania

 • zwiększa efektywność i produktywność

 • poprawia rentowność i wyniki operacyjne

 • usprawnia zarządzanie

 • zapobiega niezgodnościom i ogranicza straty związane ze skargami i reklamacjami

 • podnosi poziom kwalifikacji pracowników

 • poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy

Jak działamy:

Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:

 • audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja procesów)

 • raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy, wstępna lista dokumentacji SZJ wymaganej w firmie)

 • harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:

 • dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy

 • dla Pełnomocników ds. SZJ obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZJ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):

 • stworzenie struktury organizacyjnej i opisanie zakresu obowiązków

 • identyfikacja i opisanie (mapowanie) procesów zarządzających, głównych i wspomagających

 • zdefiniowanie polityki jakości i celów jakościowych dla organizacji

 • określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych
 • określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
 • opracowanie Księgi Jakości, procedur, instrukcji i kart

 • weryfikacja opracowanej dokumentacji

Etap 4
Wdrożenie Systemu:

 • wdrożenie opracowanej dokumentacji

 • konsultacje w zakresie stosowania dokumentów

 • wprowadzenie niezbędnych poprawek

Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:

 • wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych

 • szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów

 • sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 6
Audyt wewnętrzny:

 • opracowanie planu audytów wewnętrznych

 • przygotowanie i przeprowadzenie audytu

 • wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 7
Przegląd
zarządzania:

 • przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy

 • ocena podjętych działań poaudytowych

 • definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń z przeglądu

Etap 8
Certyfikacja:

 • wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku

 • przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)

 • audyt certyfikujący

 • przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących

 • wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
 • audyty nadzoru (1/rok)

 • audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje:

 • W ciągu 6 miesięcy od uzyskania certyfikatu, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie


Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie ISO 9001 prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole