News & Updates

Zaufali nam:


Partnerzy:


Polecamy:USŁUGI » ISO 45001, PN/OHSAS 18001


Definicja | Korzyści | WdrożenieCzym jest ISO 45001 i PN-N / OHSAS 18001?

 

PN 18001:2004 jest normą regulującą Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Oparta jest na specyfikacji OHSAS 18001:2007.

Polska norma PN/18001:2004 opiera się, podobnie jak normy ISO na ciągłym doskonaleniu i zastosowanie jej jest możliwe w organizacjach niezależnie od rodzaju i wielkości. Skupia uwagę na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.

Ze względu na swoją budowę i wymagania, PN/OHSAS 18001 umożliwia łatwą integrację z innymi normami serii ISO.

 

ISO 45001:2018 jest to norma regulujaca System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacjach. Ma ona na celu dostarczyć organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania BHP (H&S), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów BHP. Przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości.


Najważniejsze normy z serii 18000 (aktualnie obowiązujące):

PN-N 18001 zawiera wymagania dla systemu BHP

PN-N 18002 zawiera wytyczne oceny ryzyka zawodowego

PN-N 18004 zawiera wytyczne dla systemu BHP

PN-N 18011 zawiera wymagania dotyczące procedury audytu


Główne rozdziały normy PN-N-18001:

Punkt 4 - Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Punkt 4.1 - Wymagania ogólne

Punkt 4.2 - Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Punkt 4.3 - Planowanie

Punkt 4.4 - Wdrażanie i funkcjonowanie

Punkt 4.5 - Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze

Punkt 4.6 - Przegląd zarządzania

Punkt 4.7 - Ciągłe doskonalenie


Główne rozdziały normy ISO 45001:2018:

0. Wprowadzenie

1. Zakres normy

2. Normy powołane

3. Terminy i definicje

4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo

6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Funkcjonowanie
9 Ocena funkcjonowania
10. Doskonalenie


Korzyści płynące z wdrożenia ISO 45001 i PN/OHSAS 18001:

 • Rozwiązanie szeregu problemów wewnętrznych, takich jak:
 • Ustalenie celów zarządzania bhp
 • Planowanie działań w zakresie bhp
 • Identyfikację zagrożeń i ich ocenę
 • Kontrolowanie poziomu ryzyka przez podejmowanie działań profilaktycznych
 • Ocenę realizacji celów polityki bhp

Jak działamy:


Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:

 • audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu zarządzania, wstępna identyfikacja zagrożeń)
 • raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy)
 • harmonogram prac wdrożeniowych
Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:
 • dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy
 • dla Pełnomocników ds. SZBHP obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu
Etap 3
Dokumentowanie
SZBHP (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):
 • Opracowanie i wdrożenie w firmie polityki w zakresie BHP;
 • Określenie celów firmy w zakresie BHP.
 • Zdefiniowanie odpowiedzialności za określone obszary działalności firmy w zakresie BHP;
 • Określenie listy dokumentów niezbędnych do opracowania ze względu na wymagania systemu BHP
 • Adaptacja istniejącej dokumentacji Systemu Zarządzania do wymagań normy w zakresie BHP
 • Opracowanie nowych procedur, instrukcji
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Weryfikacja opracowanej dokumentacji
Etap 4
Wdrożenie Systemu:
 • wdrożenie opracowanej dokumentacji
 • konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
 • wprowadzenie niezbędnych poprawek
Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:
 • wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
 • szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów
 • sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu
Etap 6
Audyt wewnętrzny:
 • opracowanie planu audytów wewnętrznych
 • przygotowanie i przeprowadzenie audytu
 • wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych
Etap 7
Przegląd zarządzania:
 • Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy

 • Ocena podjętych działań poaudytowych
 • Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu


Etap 8

Certyfikacja:
 • wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
 • przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
 • audyt certyfikujący
 • przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
 • wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
 • audyty nadzoru (1/rok)
 • audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje:

 • w ciągu 6 miesięcy od uzyskania certyfikatu, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie PN/OHSAS 18001 lub ISO 45001, prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, FSSC, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Doradztwo, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole