Polecamy:Start » Lista szkoleń » Szkolenia ISO 9001


Temat szkolenia: Wytyczne normy ISO 19011:2018. Audytowanie systemów zarządzania.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów
pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania zgodnie z ISO 19011:2018.


Cel szkolenia:

• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania

• Zapoznanie uczestników z wytycznymi normy ISO 19011:2018

• Przygotowanie Auditorów wewnętrznych do bardziej efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

 

Plan szkolenia:


1. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW


2. AUDYT JAKO NARZĘDZIE W DOSKONALENIU SYSTEMU.
a. planowanie audytów - kiedy, jak często?
b. prowadzenie audytów w oparciu o podejście procesowe
c. dobór audytorów
d. ocena i weryfikacja audytorów
e. motywowanie audytorów
f. komunikacja audytorów z Pełnomocnikiem

3. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011:2018.
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

4. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

5. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych


6. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 700/600 PLN zw. z VAT

*Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 600 PLN zw. z VAT

Promocja dla Studentów studiów dziennych: 600 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)


Miejsce szkoleń:

Szkolenia otwarte: Wrocław (Wrocławski Park Technologiczny, Uniwersytet SWPS), online

Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online

Termin szkolenia: wg harmonogramu

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością


Zapewniamy:

• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia
w języku polskim lub angielskim
Poczęstunek

• Bufet kawowy

Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie
CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)


Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole