Zaufali nam:


Partnerzy:


Polecamy:Lista szkoleń » Szkolenia ISO 9001


Temat szkolenia: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania dokumentacji, wdrażania, utrzymania i nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

Cel szkolenia:

• Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania jakością

• Omówienie etapów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i przejścia na normę ISO 9001:2015

Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2015

• Omówienie różnić w normach ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015

• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

• Przygotowanie przyszłych Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

 

Plan szkolenia:

1. WPROWADZENIE:

a. Pojęcie jakości
b. Definicja ISO
c. Norma ISO 9001
d. System Zarządzania Jakością

2. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

a. procedura przejścia z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
b. powołanie pełnomocnika ds. SZJ i szkolenia przygotowawcze
c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans
b. ustanowienie polityki i celów jakości

e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

 

3. ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

a. Orientacja na klienta
b. Przywództwo
c. Zaangażowanie ludzi
d. Podejście procesowe
e. Podejście systemowe do zarządzania
f. Ciągłe doskonalenie
g. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
h. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

4. WYMAGANIA NORMY ISO 9001.

a. omówienie zmian w normie ISO 9001:2015
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo

d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015.

a. Trudności w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. SZJ
b. Zakres obowiązków
c. Uprawnienia
d. Odpowiedzialność
e. Cechy dobrego Pełnomocnika ds. SZJ

6. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin). Istnieje możliwość rozszerzenia czasu szkolenia do 2 dni, na życzenie klienta (przy szkoleniu dedykowanym).

Cena: 600/500 PLN/os.* zw. z VAT

*Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 500 PLN zw. z VAT

Promocja dla Studentów studiów dziennych: 500 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Przy zgłoszeniu na szkolenie dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 900 PLN (1. os.) / 700 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.

Miejsce szkoleń:

Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS)

Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj)

Termin szkolenia: wg harmonogramu

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:

• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Pełnomocnika ds. SZJ wg ISO 9001
:2015 w języku polskim lub angielskim)
Poczęstunek

• Bufet kawowy

Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie
CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą**

**Istnieje możliwość wystawienia dodatkowego certyfikatu dla uczestników szkolenia


Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, ISO 14001, PN/OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, ISO/TS 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D - Szkolenie, Audit, Wdrożenie, Certyfikat, System, Dokumentacja - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole